Hien Nguyen – part 7

Hien Nguyen – part 7● Places she has lived:
Hanoi – the present city
● Contact information:
Facebook: /yen.nhj.3
● Background:
Birthday: February 3
Gender: Female
Religious view: slavery of money: X
● Other names:
Other: Nj Nj Nguyen
● About Nguyen:
Single charm: X de gan, de yeu, de get. I thjk troc phase “another guy !!! my gap thj ko thjk, choj thj thay get, cang lanh than get !!! = ^ _ ^ =
● Life events:
2016
Baby MILO . <
2014
Su Beo is worthy <3
Choco Matcha: P
● Những nơi cô ấy đã sống:
Hà Nội – Thành phố hiện tại
● Thông tin liên hệ:
Facebook: /yen.nhj.3
● Thông tin cơ bản:
Ngày sinh: 3 tháng 2
Giới tính: Nữ
Quan điểm tôn giáo: Nô lệ của đồng tiền :X
● Các tên khác:
Khác: Nj Nj Nguyễn
● Giới thiệu về Nguyễn:
Độc thân quyến rũ :X de gan, de yeu, de get . hay thjk troc pha" nguoj khac!!! moj gap thj ko thjk,choj thj thay get, cang than cang thay get !!! =^_^=
● Sự kiện trong đời:
2016
Baby MILO .<
2014
Su Beo đáng iu <3
Choco Matcha :P

Advertisements

Au Yen Chau – part 112


Au Yen Chau – part 112● Contact information:
Facebook: /tiffanychou.yc
Website: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002077056580
● Background:
Gender: Female
● Other names:
Nickname: I’m in love
Nickname: Tiffany Chou
● About Chau:
My insta: tiffanychou.29 #FollowMe
● Life events:
2016
Vitamin Sea 10.08 – PT
24.07 – Where re we go?
Sgn – Bkk – 07.07.16
Malay 19.05
Liquidation
Secrets of beauty from nature
2015
FOODS
2014
Poodle baby
2013
Dating
● Relationship Status:
Alone
● Thông tin liên hệ:
Facebook: /tiffanychou.yc
Trang web: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002077056580
● Thông tin cơ bản:
Giới tính: Nữ
● Các tên khác:
Biệt hiệu: Em là để yêu
Biệt hiệu: Tiffany Chou
● Giới thiệu về Chau:
My insta : tiffanychou.29 #FollowMe
● Sự kiện trong đời:
2016
Vitamin Sea 10.08 – PT
24.07 – Where re we go ?
Sgn – Bkk – 07.07.16
Malay 19.05
Thanh lý
Bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên
2015
FOODS
2014
Poodle baby
2013
Đang hẹn hò
● Tình trạng quan hệ:
Độc thân

Au Yen Chau – part 111


Au Yen Chau – part 111● Contact information:
Facebook: /tiffanychou.yc
Website: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002077056580
● Background:
Gender: Female
● Other names:
Nickname: I’m in love
Nickname: Tiffany Chou
● About Chau:
My insta: tiffanychou.29 #FollowMe
● Life events:
2016
Vitamin Sea 10.08 – PT
24.07 – Where re we go?
Sgn – Bkk – 07.07.16
Malay 19.05
Liquidation
Secrets of beauty from nature
2015
FOODS
2014
Poodle baby
2013
Dating
● Relationship Status:
Alone
● Thông tin liên hệ:
Facebook: /tiffanychou.yc
Trang web: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002077056580
● Thông tin cơ bản:
Giới tính: Nữ
● Các tên khác:
Biệt hiệu: Em là để yêu
Biệt hiệu: Tiffany Chou
● Giới thiệu về Chau:
My insta : tiffanychou.29 #FollowMe
● Sự kiện trong đời:
2016
Vitamin Sea 10.08 – PT
24.07 – Where re we go ?
Sgn – Bkk – 07.07.16
Malay 19.05
Thanh lý
Bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên
2015
FOODS
2014
Poodle baby
2013
Đang hẹn hò
● Tình trạng quan hệ:
Độc thân