Hien Nguyen – part 7

Hien Nguyen – part 7● Places she has lived:
Hanoi – the present city
● Contact information:
Facebook: /yen.nhj.3
● Background:
Birthday: February 3
Gender: Female
Religious view: slavery of money: X
● Other names:
Other: Nj Nj Nguyen
● About Nguyen:
Single charm: X de gan, de yeu, de get. I thjk troc phase “another guy !!! my gap thj ko thjk, choj thj thay get, cang lanh than get !!! = ^ _ ^ =
● Life events:
2016
Baby MILO . <
2014
Su Beo is worthy <3
Choco Matcha: P
● Những nơi cô ấy đã sống:
Hà Nội – Thành phố hiện tại
● Thông tin liên hệ:
Facebook: /yen.nhj.3
● Thông tin cơ bản:
Ngày sinh: 3 tháng 2
Giới tính: Nữ
Quan điểm tôn giáo: Nô lệ của đồng tiền :X
● Các tên khác:
Khác: Nj Nj Nguyễn
● Giới thiệu về Nguyễn:
Độc thân quyến rũ :X de gan, de yeu, de get . hay thjk troc pha" nguoj khac!!! moj gap thj ko thjk,choj thj thay get, cang than cang thay get !!! =^_^=
● Sự kiện trong đời:
2016
Baby MILO .<
2014
Su Beo đáng iu <3
Choco Matcha :P

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s