Au Yen Chau – part 111


Au Yen Chau – part 111● Contact information:
Facebook: /tiffanychou.yc
Website: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002077056580
● Background:
Gender: Female
● Other names:
Nickname: I’m in love
Nickname: Tiffany Chou
● About Chau:
My insta: tiffanychou.29 #FollowMe
● Life events:
2016
Vitamin Sea 10.08 – PT
24.07 – Where re we go?
Sgn – Bkk – 07.07.16
Malay 19.05
Liquidation
Secrets of beauty from nature
2015
FOODS
2014
Poodle baby
2013
Dating
● Relationship Status:
Alone
● Thông tin liên hệ:
Facebook: /tiffanychou.yc
Trang web: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002077056580
● Thông tin cơ bản:
Giới tính: Nữ
● Các tên khác:
Biệt hiệu: Em là để yêu
Biệt hiệu: Tiffany Chou
● Giới thiệu về Chau:
My insta : tiffanychou.29 #FollowMe
● Sự kiện trong đời:
2016
Vitamin Sea 10.08 – PT
24.07 – Where re we go ?
Sgn – Bkk – 07.07.16
Malay 19.05
Thanh lý
Bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên
2015
FOODS
2014
Poodle baby
2013
Đang hẹn hò
● Tình trạng quan hệ:
Độc thân

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s