Photos by #Darshelle Mask made by #OJessicaNigri Wig is a lace front white wig from Amazon

Hien Nguyen – part 7

Hien Nguyen – part 7● Places she has lived:
Hanoi – the present city
● Contact information:
Facebook: /yen.nhj.3
● Background:
Birthday: February 3
Gender: Female
Religious view: slavery of money: X
● Other names:
Other: Nj Nj Nguyen
● About Nguyen:
Single charm: X de gan, de yeu, de get. I thjk troc phase “another guy !!! my gap thj ko thjk, choj thj thay get, cang lanh than get !!! = ^ _ ^ =
● Life events:
2016
Baby MILO . <
2014
Su Beo is worthy <3
Choco Matcha: P
● Những nơi cô ấy đã sống:
Hà Nội – Thành phố hiện tại
● Thông tin liên hệ:
Facebook: /yen.nhj.3
● Thông tin cơ bản:
Ngày sinh: 3 tháng 2
Giới tính: Nữ
Quan điểm tôn giáo: Nô lệ của đồng tiền :X
● Các tên khác:
Khác: Nj Nj Nguyễn
● Giới thiệu về Nguyễn:
Độc thân quyến rũ :X de gan, de yeu, de get . hay thjk troc pha" nguoj khac!!! moj gap thj ko thjk,choj thj thay get, cang than cang thay get !!! =^_^=
● Sự kiện trong đời:
2016
Baby MILO .<
2014
Su Beo đáng iu <3
Choco Matcha :P

Au Yen Chau – part 112


Au Yen Chau – part 112● Contact information:
Facebook: /tiffanychou.yc
Website: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002077056580
● Background:
Gender: Female
● Other names:
Nickname: I’m in love
Nickname: Tiffany Chou
● About Chau:
My insta: tiffanychou.29 #FollowMe
● Life events:
2016
Vitamin Sea 10.08 – PT
24.07 – Where re we go?
Sgn – Bkk – 07.07.16
Malay 19.05
Liquidation
Secrets of beauty from nature
2015
FOODS
2014
Poodle baby
2013
Dating
● Relationship Status:
Alone
● Thông tin liên hệ:
Facebook: /tiffanychou.yc
Trang web: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002077056580
● Thông tin cơ bản:
Giới tính: Nữ
● Các tên khác:
Biệt hiệu: Em là để yêu
Biệt hiệu: Tiffany Chou
● Giới thiệu về Chau:
My insta : tiffanychou.29 #FollowMe
● Sự kiện trong đời:
2016
Vitamin Sea 10.08 – PT
24.07 – Where re we go ?
Sgn – Bkk – 07.07.16
Malay 19.05
Thanh lý
Bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên
2015
FOODS
2014
Poodle baby
2013
Đang hẹn hò
● Tình trạng quan hệ:
Độc thân

Au Yen Chau – part 111


Au Yen Chau – part 111● Contact information:
Facebook: /tiffanychou.yc
Website: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002077056580
● Background:
Gender: Female
● Other names:
Nickname: I’m in love
Nickname: Tiffany Chou
● About Chau:
My insta: tiffanychou.29 #FollowMe
● Life events:
2016
Vitamin Sea 10.08 – PT
24.07 – Where re we go?
Sgn – Bkk – 07.07.16
Malay 19.05
Liquidation
Secrets of beauty from nature
2015
FOODS
2014
Poodle baby
2013
Dating
● Relationship Status:
Alone
● Thông tin liên hệ:
Facebook: /tiffanychou.yc
Trang web: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002077056580
● Thông tin cơ bản:
Giới tính: Nữ
● Các tên khác:
Biệt hiệu: Em là để yêu
Biệt hiệu: Tiffany Chou
● Giới thiệu về Chau:
My insta : tiffanychou.29 #FollowMe
● Sự kiện trong đời:
2016
Vitamin Sea 10.08 – PT
24.07 – Where re we go ?
Sgn – Bkk – 07.07.16
Malay 19.05
Thanh lý
Bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên
2015
FOODS
2014
Poodle baby
2013
Đang hẹn hò
● Tình trạng quan hệ:
Độc thân

Girls stir up the FB community – part 2


Girls stir up the FB community – part 2Gathering the most beautiful hot images that FB block sharing. With HiCosplay.vn contemplate the beauty and wonders of creativity and like to wear lun: D
To share the most beautiful pictures, the most vivid, you comment under the address, link images (admin / admin link for images) nhé! We look forward to your support ♥ ♥ ♥
Tập hợp những hình ảnh hot girl xinh nhất, nóng bỏng nhất mà FB chặn chia sẻ. Cùng HiCosplay.vn chiêm ngưỡng những vẻ đẹp và kì quan của tạo hóa và like mỏi tay lun :D
Để chia sẻ những tấm hình đẹp nhất, sống động nhất, các bạn comment bên dưới địa chỉ, liên kết hình ảnh (url/link) cho admin kiểm duyệt nhé! Rất mong được bạn ủng hộ ♥ ♥ ♥

Girls stir up the FB community – part 1


Girls stir up the FB community – part 1Gathering the most beautiful hot images that FB block sharing. With HiCosplay.vn contemplate the beauty and wonders of creativity and like to wear lun: D
To share the most beautiful pictures, the most vivid, you comment under the address, link images (admin / admin link for images) nhé! We look forward to your support ♥ ♥ ♥
Tập hợp những hình ảnh hot girl xinh nhất, nóng bỏng nhất mà FB chặn chia sẻ. Cùng HiCosplay.vn chiêm ngưỡng những vẻ đẹp và kì quan của tạo hóa và like mỏi tay lun :D
Để chia sẻ những tấm hình đẹp nhất, sống động nhất, các bạn comment bên dưới địa chỉ, liên kết hình ảnh (url/link) cho admin kiểm duyệt nhé! Rất mong được bạn ủng hộ ♥ ♥ ♥

Thao Nguyen – part 3


Thao Nguyen – part 7● Work:
ELEPHANT SIGNS. – Founder – 2012 – Nay – Ho Chi Minh City
● Contact information:
Facebook: / angelinanguyen226
● Background:
Date of birth: June 22, 1985
Gender: Female
Likes: Male and female
● Other names:
Nickname: Angelina Nguyen
● Life events:
2016
BHUTAN JOINS WITH HAPPY
IT “S ME
2015
KOREA 2015
LOCAL TOGETHER WITH YOURSELF
VIETNAM 2015
SIGNS – BRANDS Group
GETTING STARTED
SAI GON XUA
THAO “s KITCHEN
HAPPY BIRTHDAY 22/6/2015
2014
SMALL AGREEMENTS
EUROPE DU AL
2013
CUTEST DOG
WONDERFUL PLACES
DAD & CHILD
TAY NINH RESIDENTIAL – A NEW EXPERIENCE
WEEPY GROOMS
HONGKONG Trip
DESTINATION ISLAND
LEAD BOYFRIEND AROUND THE WORLD
2012
Start working at ELEPHANCE.
NO MAKEUP
PICTURE 2 SHOES & SHI WHITE DRAGS
ANGELINA CAN COOK
1985
Born on 22 June 1985
● Công việc:
SÀNH ĐIỆU HÀNG HIỆU. – Người sáng lập – 2012 – Nay – Thành phố Hồ Chí Minh
● Thông tin liên hệ:
Facebook: /angelinanguyen226
● Thông tin cơ bản:
Ngày sinh: 22 Tháng 6 1985
Giới tính: Nữ
Thích: Nam và nữ
● Các tên khác:
Biệt hiệu: Angelina Nguyen
● Sự kiện trong đời:
2016
BHUTAN HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI HẠNH PHÚC
IT”S ME
2015
KOREA 2015
TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CÙNG CHỊ DUNG
VIỆT NAM 2015
SÀNH ĐIỆU – HÀNG HIỆU Group
ĐI TƠI CÔNG VIÊN
SÀI GÒN XƯA
THẢO”s KITCHEN
HAPPY BIRTHDAY 22/6/2015
2014
ĐIỀU ƯỚC NHỎ NHOI
CHÂU ÂU DU HÍ
2013
CUTEST DOG
WONDERFUL PLACES
DAD & CHILD
TRUNG THU TÂY NINH – MỘT TRẢI NGHIỆM MỚI
WEEPY GROOMS
HONGKONG Trip
DU HÍ MIỀN TÂY
LEAD BOYFRIEND AROUND THE WORLD
2012
Bắt đầu làm việc tại SÀNH ĐIỆU HÀNG HIỆU.
NO MAKEUP
HÌNH 2 NHÓC SU & SHI VẼ DÌ ÚT THẢO
ANGELINA CAN COOK
1985
Sinh vào 22 Tháng 6 1985

Girls stir up the FB community – part 4


Girls stir up the FB community – part 4Gathering the most beautiful hot images that FB block sharing. With HiCosplay.vn contemplate the beauty and wonders of creativity and like to wear lun: D
To share the most beautiful pictures, the most vivid, you comment under the address, link images (admin / admin link for images) nhé! We look forward to your support ♥ ♥ ♥
Tập hợp những hình ảnh hot girl xinh nhất, nóng bỏng nhất mà FB chặn chia sẻ. Cùng HiCosplay.vn chiêm ngưỡng những vẻ đẹp và kì quan của tạo hóa và like mỏi tay lun :D
Để chia sẻ những tấm hình đẹp nhất, sống động nhất, các bạn comment bên dưới địa chỉ, liên kết hình ảnh (url/link) cho admin kiểm duyệt nhé! Rất mong được bạn ủng hộ ♥ ♥ ♥

Girls stir up the FB community – part 3


Girls stir up the FB community – part 3Gathering the most beautiful hot images that FB block sharing. With HiCosplay.vn contemplate the beauty and wonders of creativity and like to wear lun: D
To share the most beautiful pictures, the most vivid, you comment under the address, link images (admin / admin link for images) nhé! We look forward to your support ♥ ♥ ♥
Tập hợp những hình ảnh hot girl xinh nhất, nóng bỏng nhất mà FB chặn chia sẻ. Cùng HiCosplay.vn chiêm ngưỡng những vẻ đẹp và kì quan của tạo hóa và like mỏi tay lun :D
Để chia sẻ những tấm hình đẹp nhất, sống động nhất, các bạn comment bên dưới địa chỉ, liên kết hình ảnh (url/link) cho admin kiểm duyệt nhé! Rất mong được bạn ủng hộ ♥ ♥ ♥

Thao Nguyen – part 7


Thao Nguyen – part 7● Work:
ELEPHANT SIGNS. – Founder – 2012 – Nay – Ho Chi Minh City
● Contact information:
Facebook: / angelinanguyen226
● Background:
Date of birth: June 22, 1985
Gender: Female
Likes: Male and female
● Other names:
Nickname: Angelina Nguyen
● Life events:
2016
BHUTAN JOINS WITH HAPPY
IT “S ME
2015
KOREA 2015
LOCAL TOGETHER WITH YOURSELF
VIETNAM 2015
SIGNS – BRANDS Group
GETTING STARTED
SAI GON XUA
THAO “s KITCHEN
HAPPY BIRTHDAY 22/6/2015
2014
SMALL AGREEMENTS
EUROPE DU AL
2013
CUTEST DOG
WONDERFUL PLACES
DAD & CHILD
TAY NINH RESIDENTIAL – A NEW EXPERIENCE
WEEPY GROOMS
HONGKONG Trip
DESTINATION ISLAND
LEAD BOYFRIEND AROUND THE WORLD
2012
Start working at ELEPHANCE.
NO MAKEUP
PICTURE 2 SHOES & SHI WHITE DRAGS
ANGELINA CAN COOK
1985
Born on 22 June 1985
● Công việc:
SÀNH ĐIỆU HÀNG HIỆU. – Người sáng lập – 2012 – Nay – Thành phố Hồ Chí Minh
● Thông tin liên hệ:
Facebook: /angelinanguyen226
● Thông tin cơ bản:
Ngày sinh: 22 Tháng 6 1985
Giới tính: Nữ
Thích: Nam và nữ
● Các tên khác:
Biệt hiệu: Angelina Nguyen
● Sự kiện trong đời:
2016
BHUTAN HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI HẠNH PHÚC
IT”S ME
2015
KOREA 2015
TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CÙNG CHỊ DUNG
VIỆT NAM 2015
SÀNH ĐIỆU – HÀNG HIỆU Group
ĐI TƠI CÔNG VIÊN
SÀI GÒN XƯA
THẢO”s KITCHEN
HAPPY BIRTHDAY 22/6/2015
2014
ĐIỀU ƯỚC NHỎ NHOI
CHÂU ÂU DU HÍ
2013
CUTEST DOG
WONDERFUL PLACES
DAD & CHILD
TRUNG THU TÂY NINH – MỘT TRẢI NGHIỆM MỚI
WEEPY GROOMS
HONGKONG Trip
DU HÍ MIỀN TÂY
LEAD BOYFRIEND AROUND THE WORLD
2012
Bắt đầu làm việc tại SÀNH ĐIỆU HÀNG HIỆU.
NO MAKEUP
HÌNH 2 NHÓC SU & SHI VẼ DÌ ÚT THẢO
ANGELINA CAN COOK
1985
Sinh vào 22 Tháng 6 1985